پدیدآورندگان

فرمت: مستند نیمه بلند

تهیه کننده: محمدامین مهتدی جعفری

کارگردان: امیرحسین خلیل زاده

اهل گنبد
بچه که بودم خانوادگی جمع می¬شدیم و با دو یا چند ماشین ایران¬گردی می¬کردیم. پدر و مادرم این سفرها را درست مانند یک پروژه¬ی مشترک پیاده می¬کردند؛ ایده از مادر بود و اجرا برعهده¬ی پدر. پدر این کار را به چشم رسالتی پدرانه می¬دید. او می¬خواست کودکانش مناطق و اقوام مختلف ایرانی را از نزدیک ببینند و البته که خودش هم خوراکی¬های خوشمزه¬ی مناطق مختلف ایران را امتحان کند! مادر اما با نگاه پرورشی¬¬اش به عنوان مدیر مدرسه، مصمم بود فرزندانش با جغرافیا، معماری و نژادهای مختلف ایرانی آشنا شوند.
در خلال این پروژه¬ی مشترک من دریافتم که یکی از اقوام منحصربه¬فرد در ایران ترکمن¬های دوست داشتنی هستند. قومی که از منطقه¬ی آسیای صغیر به ایران مهاجرت کرده¬اند و دنیایی پر از رنگ، سنت و دغدغه های بکری دارند که تماما با طبیعت گره خورده است.
فیلم «اهل گنبد» حاصل پرداختن من به یکی از افراد فعال در زمینه¬های اقتصادی و فرهنگی منطقه ترکمن نشین ایران است. در این فیلم من با او همراه شدم تا مخاطب با زندگی مردمان ترکمن ایرانی بیشتر آشنا شود.