ایران سلامت؛ 1440

پدیدآورندگان

فرمت: سریال مستند (5 قسمت)

تهیه کننده: امیرحسین خلیل زاده

کارگردان: حسین تورنگ

ایران از جمله کشورهایی است که خدمات دولتی و رایگانی را در قالب بیمه سلامت و درمان در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می¬دهد و در امر هزینه¬های درمانی آحاد مردم را تحت حمایت خود دارد. ما در مجموعه «ایران سلامت؛ 1440» تلاش نمودیم تا ساختار ارائه¬ی خدمات درمانی را از سوی سازمان بیمه سلامت ایران به عموم مردم معرفی نماییم چرا که بسیاری از افراد از امکان بهره¬مندی از چنین خدماتی آگاه نیستند و در نتیجه از آنها بی نصیب هستند.