بهاءالدین محمد

عوامل

تهیه کننده: مرکز فیلم مستند و تجربی

کارگردان: امیرحسین خلیل زاده

گستره‌ی پهناور ایران در سده‌های گذشته به دفعات شاهد ظهور اندیشمندان و دانشمندانی بوده است که در حیطه‌های علوم مختلف متبحر بود‌اند و در زمینه‌هایی همچون فرهنگ، معماری، هنر، ریاضیات، فلسفه و … آثار و رویدادهایی ماندگار خلق کرده‌اند. من شخصا علاقه بسیار به شناخت مفاخر قدیمی در تاریخ ایران داشته‌ام و اگر بنا بود پنج فرد مؤثر در تاریخ آبادانی ایران را نام ببرم یقینا یکی از آنها شیخ بهایی بود. شیخ بهایی به زبان امروز نخست وزیر روزگار خود بوده و با نبوغ خود، دورانی از شکوه ایران را در زمینه‌های صنعت، سیاست، اقتصاد و بسیاری حیطه‌های دیگر رقم زده است. بازنمایی تبحر و اشراف این شخصیت مؤثر تاریخ در زمینه‌های گوناگون و پیشرو بودن وی در پروژه‌های نوین زمان حیاتش، دغدغه‌ی اصلی ساخت فیلم «بهاءالدین محمد» بود. من بر این باور هستم که بسیاری از توانایی‌های منحصربه‌فرد او همچنان باید واکاوی و شناسانده شود.