یک لقمه نون

پدید آوردن

فرمت: سریال مستند تلویزیونی (3 فصل – 89 قسمت)
سال ساخت: 1390-1400
تهیه کننده و کارگردان: امیرحسین خلیل زاده

همیشه یادمه وقتی با پدرم میرفتیم بازار سنتی و قدیمی ، اولین جایی که می رفتیم حجره پدربزرگم بود که تاجری شهرستانی و موفق بود . یادمه کلی اعتقاد و ساختار داشتن برای کارشون که اینم روزها شاید کسی به اونها توجه نمی کنه .. حالا ککه بررسیشون می کنم قواعدی در کار رعایت می شد که منشا اونها خدمت به دیگری بود که این برای بازار های مالی و سرمایه داری مدرن اولویت دوم پس از منتفع شدن خود شخص هست. در این مجموعه افرادی رو به تصویر میشکشم که فارغ از سطح ثروتمندی ، ابعاد کاری موثر و معتبری دارن که زبانزد مردم هستند